Политика за защита на личните данни на SmileWear

Това е мястото, от което можете да управлявате личните си данни, които се обработват от „Лайт България“ ЕООД, когато използвате сайта https://smilewear.eu

От тази страница можете:

• Да получите информация за твоите лични данни, които обработваме.
• Да заявите актуализация на своите лични данни, обработвани от „Лайт България“ ЕООД.
• Да поискате заличаване на вашите лични данни, които „Лайт България“ ЕООД обработва.

Информация за потребителя във връзка с обработването на лични данни

Вашите лични данни, които се управляват, когато взаимодействате с https://smilewear.eu, се събират от „Лайт България“ ЕООД – дружество, регистрирано в България с ЕИК 204546269.
Можете да се свържете с нас на телефон 0888991946 или на имейл sales@smilewear.eu

Кои са обработваните лични данни

Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия, адрес (пощенски адрес за доставка), e-mail адрес, телефонен номер, кодове за идентификация на клиент/онлайн идентификатор, данни за фактуриране (при финализиране на поръчка), банкова информация (при връщане на стока/плащане при доставка) и профил в социалната мрежа. Тези данни са събирани или са били събрани във връзка с минали или текущи търговски отношения и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство! Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни. Имате възможност да се свържете с Отговорното лице за Защитата на Данните във на e-mail адрес: sales@smilewear.eu

За какви цели се обработват личните данни

Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности (за продажба/покупка чрез сайт https://smilewear.eu и чрез подаване на поръчки в онлайн профила, създаден от Вас или в процеса на създаване) или за маркетингова и статистическа цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоционални кампании, онлайн презентации на продукти и новини в зависимост от историята на Вашето сърфиране, предаване на новини за продуктите на компанията).
Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели.

Каква е причината за обработка на тези данни

Основанието, поради което събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено при създаването на онлайн профила и неговото потвърждение, чрез желанието да станете клиент. В същото време, причината е законна и/или договорна и се основава на търговските взаимоотношения, възникнали между Вас и „Лайт България“ ЕООД, чрез правене на поръчка и извършване на плащане на поръчаните продукти, чрез извършване на връщане на несъответстващи и/или отхвърлени продукти и др., но и легитимно основание, необходимо и неразривно за осъществяването на търговските и икономически дейности на „Лайт България“ ЕООД, както е предвидено в Регламента.

За колко време са събирани личните данни

Личните данни събрани от „Лайт България“ ЕООД ще бъдат обработени за достигане на търговската цел, специфична за развитието на търговската дейност:
• По време на срока на изпълнение на договора/изпълнението на поръчката/търговското отношение;
• след приключването на търговското отношение/приключване на договора, за период от 3 години;
• след изтичането на 3-годишния период, в случай че запазването на събраните лични данни е нужно в съответствие с приложимото законодателство, без да се превишава максималната продължителност;

Права относно обработката на личните данни и правото на петиция или жалба

Според Регламента, в качеството си на клиент на https://smilewear.eu, имате следните права, които се отнасят до:
• правото да сте информиран за Личните Данни, които ние обработваме;
• правото на достъп до личните данни обработени/управлявани;
• правото на промяна на обработените и/или управлявани данни;
• правото за изтриване на обработените данни тогава, когато те вече не са нужни, или съгласието е било оттеглено, или е била направена незаконна обработка и др;
• правото за ограничаване на личните данни;
• правото да не се оценява чрез автоматично профилиране;
• правото на пренасяне на данните към друг Оператор;
• правото на възражение и избирателния индивидуален автоматизиран процес, който включва правото да се противопоставите на преработката на личните данни.
За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент на „Лайт България“ ЕООД, имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на адрес: sales@smilewear.eu, чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на:
– поправката, актуализацията, блокирането или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, можейки да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни;
– анонимността на личните данни;
– уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат;
– прекратяването на преработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е прекратена.

Лични данни, предоставени на други получатели

За да можем да предложим по-конкурентни услуги и продукти, за доставката на поръчките, които са направени, за изпълняването на законовите задължения, които поема „Лайт България“ ЕООД или за други законови цели, е възможно да предоставим Вашите лични данни на публични власти, съдебни органи, нотариати, партньори и/или външни доставчици, упълномощени лица, към които сме предоставили определени услуги и други категории на получатели, от България или извън страната или Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, като естествено предлагаме адекватни гаранции за защита на Вашите данни (като например стандартните договорни клаузи, съществуването на задължителни корпоративни правила и др.)