Общи условия за ползване на онлайн магазин Smilewear.eu

С настоящите Общи условия се регламентират отношенията между електронен магазин Smilewear.eu и лицата, ползващи електронния магазин.

Общите условия имат задължителен характер както за Smilewear.eu, така и за потребителите му, съгласно законодателството на Република България.

Всеки потребител, който поръчва продукти от www.smilewear.eu, се счита, че приема и е съгласен с настоящите Общи условия.

Smilewear.eu е електронен магазин, собственост на фирма „Лайт България“ ЕООД, с ЕИК: 204546269 и адрес на регистрация: гр. София, кв. Враждебна, ул. Втора

Smilewear.eu предоставя на клиентите възможност да закупуват предлаганите от електронния магазин продукти по следните начини:

– чрез осъществяване на регистрация в онлайн магазина;
– без регистрация в онлайн магазина.

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.
На основание на Закона за защита на личните данни, регистрираните потребители имат право на достъп, промяна и на закриване на потребителския профил в Smilewear.eu, съдържащ личните им данни.

Smilewear.eu има право да изпраща съобщения под формата на електронен бюлетин на посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители, съдържащ информация за нови продукти, промоции, специални условия и др. Регистрираните потребители имат право да откажат получаване на подобни съобщения. За да се откажат от получаване на електронния бюлетин е необходимо да последват връзката, посочена най-отдолу в получено от тях съобщение от Smilewear.eu.

Smilewear.eu няма право да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица. Предоставените от клиентите лични данни (имена, адрес, телефон, e-mail и др.) ще бъдат използвани единствено и само във връзка и нуждите на договорните отношения на страните и в обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (чийто абонамент можете да отмените по всяко време), спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Smilewear.eu съхранява cookies (т. нар. бисквитки) и log файлове, съгл. Чл. 4а от ЗЕТ, с цел подобряване на предлаганите услуги, като тези данни се използват само за подобряване на качеството на обслужване на клиентите и не се предоставят на трети лица.

Цялата информация, публикувана в Smilewear.eu е собственост на Smilewear.eu, в това число снимки и описания на артикули.

Smilewear.eu не носи отговорност за произхода на изпратени от потребители снимки и текстове.
До момента на получаване на създадените продукти/стоки от клиента, същите са собственост на Smilewear.eu.

Smilewear.eu дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин Smilewear.eu. Копирането на текстове, снимки и друга информация от Smilewear.eu и публикуването им в други сайтове е разрешено само с писмено съгласие на Smilewear.eu или ако се цитира източника по следния начин: Източник на информацията – Smilewear.eu

Електронен магазин Smilewear.eu не носи отговорност за съдържание на сайтове, които не са част от сайта на електронен магазин Smilewear.eu и не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се задължава да извести за тях електронен магазин Smilewear.eu, за да бъде отстранена връзката към сайта-нарушител.

Цените на артикулите в онлайн магазин Smilewear.eu са в български лева. Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които потребителят е заявил, плюс цената за доставка и евентуално цената за застраховка на пратката. Всички цени са с предварително начислено ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към всяка поръчка се прилага фактура. Начините за плащане, условията на доставка, изискванията за предявяване на рекламации са публикувани на страницата Поръчка, доставка и плащане.

Smilewear.eu има правото да променя настоящите Общи условия без предварително известие.

Новите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им на настоящата страница.